Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

ANBI gegevens / Beleidsplan

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

De Protestantse Gemeente te Oost-Souburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de PKN. In de kerkorde van de PKN staat  in ordinantie 2, artikel 1,  het omschreven als: ”een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten.

Meer specifiek:

De Protestantse gemeente Oost-Souburg (burgerlijke gemeente Vlissingen) is een gemeente waar veel mensen zich verbonden mee kunnen voelen. Ze kent vleugels, van vrijzinnig tot meer orthodox en/of evangelisch. Kenmerkend is dat men elkaar ervaart - in alle verschillen- als een geschenk van God. We proberen kerk van het dorp te zijn, d.w.z. kerk zijn in het besef dat de kerk er niet alleen van en voor de gemeenteleden is, maar van en voor iedereen in het dorp.

Het beleidsplan 2016 – 2021 van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg kunt u downloaden via deze link.

Zie verder ook Kerkorde PKN en ordinantie 1, artikel 1, lid 1.
Deze kerkorde bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en de andere onderdelen van deze kerk.
De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk;
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instelling die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oost-Souburg.
PGOSfeed

RSS

Share |

Menu

ANBI PGOS

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën