Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI.

ANBI gegevens / Beloningsbeleid

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale Regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker en organisten is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijke medewerkers van de PKN.
Deze regelingen vindt u via de link:

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen

Leden van de kerkenraad, Colleges en taakgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
PGOSfeed

RSS

Share |

Menu

ANBI PGOS

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën