Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

ANBI gegevens / Bestedingen

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen

De hierna opgenomen cijfers betreffen de begroting over 2015 van het College van Kerkrentmeesters. Naast de vaste kosten zoals, gebruik en onderhoud gebouwen, traktementen predikanten, kerkelijk werker en organisten en verplichtingen landelijke kerk zijn nog opgenomen de lasten van de kerkelijke activiteiten. Er zijn geen bijzondere bestedingen gepland.

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

PGOSfeed

RSS

Share |

Menu

ANBI PGOS

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën