Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Diaconie

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema | Fotoalbum |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

December is voor iedereen altijd een drukke maand. Zo wordt er in deze maand meestal meer geld uitgegeven dan in andere maanden, maar helaas is dat niet voor iedereen mogelijk en daarom hoopt de diaconie een groot aantal mensen met een kerstpakket te verblijden. Zodat ook de mensen met een bijstandsuitkering een extraatje hebben deze maand.


Heilig avondmaal.

De opbrengst van de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op zondag 3 december is bestemd voor de Kerstpakketten voor mensen die een uitkering hebben op bijstandsniveau.


Op donderdag 14 December vieren wij het Heilig Avondmaal in de Zoute-Viever. Daarbij willen wij u graag uitnodigen, aanvang 15.30 uur.

NIEUW, Voor de dienst drinken wij vanaf 14.30 uur koffie.

Belangstellende en omwonende van de Zoute Viever zijn van harte welkom.

Ziet u geen kans om zelf te komen neem dan even contact op met;

Conny Bruggeman tel 06-44 16 05-12

Wij halen u op en brengen u weer thuis.Oogstdienst

De opbrengst van voedselproducten tijdens de oogstdienst was weer een groot succes.

De vele producten werden tijdens de kindernevendienst door de kinderen keurig netjes gesorteerd.

Bedankt hulpdiakenen. Ook u allen bedankt namens de diaconie en de Voedselbank Walcheren voor de gulle gaven.


Inloopmiddag.

Deze maand werd de inloopmiddag wegens schoonmaakwerkzaamheden gehouden in het kleine zaaltje van de Ark . Tussen bekende gezichten zagen we ook enkele nieuwe gezichten. Het was een beetje krap zitten maar dat mocht de pret niet drukken.

Op 5 december wordt de inloop in de grote zaal van de Ark gehouden en zal een sfeer hebben van de Sint en Kerst met een kraampje van de Wereldwinkel en een kraampje van eigengemaakte kaarten.

Natuurlijk wordt de koffie/thee met iets lekkers erbij niet vergeten en de sjoelbak zal weer gereed staan. Sommige mensen hebben hun lidmaatschap op de bibliotheek opgezegd omdat we op deze middag een gratis uitleenservice van boeken en bladen hebben gecreëerd en met succes.

INLOOPMIDDAG 2 JANUARI GAAT WEGENS DE FEESTDAGEN NIET DOOR.

OP 6 FEBRUARI ZIJN JULLIE WEER VAN HARTE WELKOM IN DE ARK.


Handwerkmiddag.

Door de dames op de handwerkmiddag wordt nog steeds veel geproduceerd onder het genot van een kopje thee of koffie. Ook thuis worden vele paren sokken gemaakt op bestelling. Tijdens het uitreiken van de kerstpakketten mogen de mensen allemaal iets uitzoeken. Verder is er voor u de mogelijkheid om iets unieks te kopen tijdens de kerstmarkt op 16 december. Van de opbrengst wordt weer nieuwe wol gekocht.


Annelies Bloks


 ZWO

We kijken heel tevreden terug op een mooie Werelddiaconaatszondag van 15 oktober. Voorganger ds. Leo Woltering, met een indrukwekkende preek over naastenliefde. Heel veel mensen doen daar aan, zeker financieel en dat moeten we zeker koesteren. Maar als je God daarbij de hoofdrol geeft, heeft naastenliefde zo veel meerwaarde. Er was heel veel aandacht voor de nood in Zuid-Soedan. Uw bijdrage via de collecte, € 943, gaat naar het project van Kerk in Actie in het stadje Maridi. Daar draagt het bij aan de landbouwtrainingen voor de kwetsbare vrouwen, ze ontvangen zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten. Ook worden deze vrouwen getraind in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. Namens deze vrouwen hartelijk dank voor uw bijdrage.


In de Adventtijd en met kerst voert Kerk in Actie campagne voor Kinderen in de Knel, samen met Kind op Zondag, kerkelijke gemeentes en donateurs. We vieren uitbundig de geboorte van Jezus, Gods zoon. Hij leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Geef hoop aan een kind op de vlucht: - Geloof, hoop en Syrië-. Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking.


We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan Deze Kerst komen de inkomsten van de kerstcampagne ten goede aan partnerorganisaties van Kerk in Actie, zoals MECC in Syrië. Geef deze Kerst hoop aan een kind op de vlucht! Bij voorbaat dank voor uw steun.

De ZWO-commissie