Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI.

ANBI gegevens Diaconie / beloningen

De beloning van de diaconale medewerkers – indien van toepassing- is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling medewerkers PKN”. Deze regelingen vindt u via de link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen

(Er zijn geen betaalde diaconale krachten)

Leden van de kerkenraad, colleges en taakgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed


© Protestantse gemeente Oost-Souburg

PGOSfeed

RSS

Share |

Menu Diaconie

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën

ANBI PGOS