Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

ANBI gegevens Diaconie / bestedingen

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen


De hierna opgenomen cijfers betreffen de begroting over 2015 van het College van Diakenen. De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijke diaconaal werk vertoont een grote mate van regelmaat en continuïteit. Er zijn geen bijzondere bestedingen gepland.


© Protestantse gemeente Oost-Souburg

PGOSfeed

RSS

Share |

Menu Diaconie

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën

ANBI PGOS