Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI.

ANBI gegevens Diaconie / bestuurssamenstelling

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door toezicht op  de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheers zaken (het RCBB). Zie ordinantie 11, artikel 3.

PGOSfeed

RSS

Share |

Menu Diaconie

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën

ANBI PGOS