Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

ANBI gegevens Diaconie / Financiën

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

PGOSfeed

RSS

Share |

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de gemeente waartoe zij behoren. Onze diaconie bezit naast geldmiddelen een perceel landbouw-grond. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van onder-steuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzameling. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk (diaconaal quotum). Onder de “kosten van beheer” zijn opgenomen de kosten voor administratie, bestuur en en beheer diaconale bezittingen.


Menu Diaconie

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën

ANBI PGOS