Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

ANBI gegevens Diaconie / verslagen

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de afzonderlijke Colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.


Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017


PGOSfeed

RSS

Share |

Menu Diaconie

ANBI Diaconie

Doelstelling

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Verslagen

Bestedingen

Financiën

ANBI PGOS