Welkom bij de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg


De Protestantse Gemeente te Oost-Souburg is op 1 januari 2005 ontstaan door het fuseren van de Gereformeerde kerk en de Hervormde  gemeente. Oost-Souburg behoort tot de burgerlijke gemeente Vlissingen. Zoals de pluisjes van de paardebloem de wereld in waaien, zo willen ook wij niet een besloten club zijn, maar een kerk midden in de Souburgse samenleving.


Dus is de kerk niet alleen open op zondagmorgen maar ook op donderdag-middag en zijn ook degenen die zich niet “kerkelijk meelevend” noemen, niet alleen van harte uitgenodigd voor de zondagmorgen diensten maar ook voor de bijeenkomsten in het kader van Vorming en Toerusting. Jaarlijks worden die activiteiten bekendgemaakt in een huis aan huis verspreide folder en in een programmaboekje. Wij zien onze kerk dus graag als een open en gastvrije herberg aan de levensweg van mensen. Komt u dus gerust binnen.


Wij willen ook vanuit onze herberg op weg gaan. Zo zijn diakenen op zoek naar mensen die materiële steun nodig hebben, en proberen pastorale medewerkers en onze predikanten mensen geestelijke hulp te bieden. Dat alles hoeven wij niet alleen te doen, is onze diepste overtuiging. Want de wind die de pluisjes uit ons logo meeneemt, staat van oudsher symbool voor de Geest van God. Waarbij we mogen geloven dat de zaadjes aan die pluisjes ooit nog eens vruchten voortbrengen.