Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact.

LINKEN

© Protestantse gemeente Oost-Souburg 2013

Op deze website kunt u alle diensten van onze gemeente beluisteren en downloaden

Kerk in Actie: Geloof in uitvoering met hulp dichtbij en wereldwijd.

Kerkelijke organisaties

Protestantse Kerk Nederland. Je kunt via deze website ook heel makkelijk doorlinken naar de website van plaatselijke PKN-kerken om eens te neuzen wat anderen ervan maken.

PCOB afd.Souburg/Ritthem. Op deze website vind u alle wetenswaardigheden van de Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Soubrg/Ritthem

Bijbel

www.downloadbijbel.nl
De bijbel is er ook in gesproken vorm. Je hebt wel een goede internetverbinding nodig en een mogelijkheid om mp3 te kunnen afspelen. Dit is een initiatief van de IKON in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)


www.bijbelgenootschap.nl Nederlands bijbelgenootschap Een mooie website voor wie meer wil weten over internationaal bijbelwerk, maar ook de nieuwe bijbelvertaling en vele andere initiatieven van het NBG.


www.biblija.net Op deze website kunt u alle Nederlandse- en buitenlandse bijbelvertalingen terugvinden.


www.bijbelencultuur.nl is een activiteit van de stichting De Bijbel in de Nederlandse Cultuur (BNC). De website wordt ontwikkeld en uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP).


Voor Ouders: Godsdienst en opvoeding

www.sgonet.nl Dit is de site van Stichting Godsdienst en Opvoeding, die ook bladen als Kiezels uitgeven en Trefwoord dat op veel basisscholen wordt gebruikt en een Zoutkorrel dat op middelbare scholen wordt gebruikt. Als je klikt naar het netmagazine, dan vind je daar elke twee weken een gedicht, een beeld, een korte overweging en meer.


Geloofsopvoeding van uw kind. Een website van stichting “de Hoop”met vele onderwerpen over Godsdienst en opvoeding
Voor jongeren

www.jop.nl/young JOP wil jongeren stimuleren om bezig te zijn met geloven: met God, met de ander en de wereld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat je daar van vindt en mee kunt.


www.time4god.nl

Diensten in Middelburg voor jongeren / studenten in de engelse taal.


 

Lava is een adviesbureau met expertise op het terrein van jeugd, opvoeding en levensbe-schouwing. Het bestaat uit een team professionele consulenten en secretariaatsmedewerkers. Dat is Lava.  

Een nieuw initiatief van Lava Jeugdwerkbureau. Een site met honderden kant-en-klare werkvormen en programma's voor jeugdgroepen. Al het materiaal is overzichtelijk gerangschikt in leeftijdscategorieën en activiteitsoort. En alles is makkelijk tedownloaden en te printen.


www.reliplein.nl  Voor jongeren is een heel creatief vormgegeven website die van de theologische faculteit van Nijmegen. Op een stadsplein kun je klikken op allerlei gebouwen en mensen en zo kom je bij allerlei situaties en dilemma’s in het leven waarin geloof en levensbeschouwing een rol spelen.


Inspiratie
                               
www.idee-en-kerk.org
Een hele leuke site. Dit is een verzamelbak van alle leuke ideeën, die kerken hebben bedacht. Het is voortgekomen uit een prijsvraag die de NCRV ooit uitschreef, maar omdat nieuwe ideeën blijven worden geboren, heeft men de website opgericht. Iedereen op zoek naar inspiratie kan daar wel iets vanaf plukken over liturgie, jongeren, noem maar op.


Werkindekerk.nl ondersteunt actieve gemeenteleden met kwalitatieve, visievormende artikelen. We hopen dat de informatie er toe bijdraagt dat uw gemeente een plek van hoop in Jezus Christus vormt.
Diverse organisaties, kerken en personen werken mee om u te helpen met inspirerende inzichten, praktische kaders en goede bronnen op de belangrijkste terreinen van het werk in de gemeen-te. Werkindekerk.nl is een prachtige vorm van samenwerking gericht op Gods Koninkrijk.


www.dominee.nl Een christelijke startpagina.


www.religieuserfgoed.nl Kerken, kloosters en andere religieuze gebouwen herbergen samen misschien wel de grootste verzameling kunstvoorwerpen en historische objecten van Nederland. De SKKN laat u op deze site vanuit verschillende invalshoeken kennismaken met een deel van deze vaak verborgen collectie.


www.ikonrtv.nl/kerknieuws Website van de IKON met heel veel nieuws over religie, kerk en samenleving.


www.reliwiki.nl/ Reliwiki is een project in het kader van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed. De site brengt informatie over religieuze gebouwen en mensen die er een warm hart voor dragen, bijeen. Doel is grotere bekendheid aan religieus erfgoed te geven.


www.geloofinjeleven.nl/  is een nieuwe website voor dertigers.

Dertigers die zich afvragen of er meer is het leven kunnen terecht op deze website. Een initiatief van omroep IKON en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)


www.kerkenwereld.nl: Kerk en Wereld levert vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie een bijdrage aan de bezinning over vraagstukken op het grensvlak van geloof en samenleving.


|  Website  |  Contactlijst  |  Ambtsdragers |  Linken  |