Organisatie

Website pgos.nl

Onze gemeente maakt gebruik van verschillende media. Brugkontakt is een bekende, de website is een andere. Het grote verschil is dat informatie op een website snel kan worden aangepast op de situatie en dat de diverse pagina's door de groepen zelf kan worden bijgehouden. Dat past in een cultuur van snel en ik zoek het zelf wel op.
De organisatie van de website is ondergebracht bij de webmaster en assistent webmaster.

Lees verder....


Organisatie

Ambtsdragers

Ambtsdragers… mensen die een ambt bekleden. Ook in de kerk komen ze voor. Termen en uitdrukkin-gen die met het wereldlijk of kerkelijk ambt te maken hebben maken wel duidelijk dat het niet zomaar een baantje is.

Lees verder....


Organisatie

Contactlijst kerk

Onze gemeente heeft ongeveer 1300 leden. Er zijn dus ook ongeveer 1300 gastheren en –vrouwen. Ieder lid zou eigenlijk even uitnodigend moeten zijn. (In bijbelse taal: elke gelovige is een priester).
In de praktijk zijn er natuurlijk wat taken gedelegeerd. Maar dan nog is onze gemeente een organisatie met meer dan 100 vrijwilligers en een handvol betaalde krachten.
Als u contact zoekt, een vraag hebt, of iets heeft mee te delen, raadpleegt u de
contactlijst. Het zal van de vraag afhangen, wie u moet benaderen.


Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

|  Website  |  Contactlijst  |  Ambtsdragers |

Bestuur en Organisatie

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.