Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact.

| Kindernevendienst |  KiKat  | Cat13 |  Uit in Souburg   | New Generation |  Jubilate  |  Praatpaal  |
Begin september 2008 is het boek uitgekomen van Frans Zuurveen over de geschie-denis van ons kerkgebouw. Een schat aan infor-matie die dankzij de vlotte pen van Frans en de vele foto's en illustraties gemakkelijk toegankelijk is gemaakt. Fraai uitgegeven met harde kaft en glanzend papier.

Het boek kost € 17,45 en is te koop bij “de Vrijbuiter” aan de Paspoort-straat in Oost-Souburg.


Dit boek is tot stand gekomen dankzij de Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Geschiedenis

| Onze kerk  |  Orgel |  Geluidsinstalatie |  Fotoalbum  |Voorspel

Kloostermoppen

Archeologisch onderzoek

Oude geschriften

De basiliek van Souburg

Roerige tijden

Middelburg belegerd

De kerk herrijst

Graven en begraven

Weinig verandering

Wel en wee

Negentiende eeuw

Orgel in de kerk

De nieuwe tijd

Wereldbrand

De kerk als schuilplaats

Naoorlogse reparatie

Pijpen en leien

400 jaar hervormd

De laatste restauratie?


Hier een vermelding van het boek "Scheldegotiek", geschreven door Dhr. G.Spijkerboer, met medewer-king van ir.L.J.de Klerk, architect.

In dit boek wordt er met behulp van een zoektocht vele van Zeelands mooie kerken die behoren tot de Scheldegotiek beschreven.

Zo ook de kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg.

Ga hier naar de samenvatting van dit boek