Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema   |  U2 koor | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Share |
PGOSfeed

RSS

Jaarthema 2015-2016:

Kerk op het dorp.

Open Haven op het Oranjeplein.

Protestantse gemeente.

Een gemeenschap van mensen onderweg.

Een los-vast verband.


Zoekers, overtuigden, twijfelaars,

mensen die iets gevonden hebben

en mensen die in de loop van hun leven veel zijn kwijtgeraakt, mensen die weten en mensen die niet-weten.

Lees verder…

Contact met de kerk?

Wilt u contact met de kerk of een pastoraal gesprek met uw predikant of kerkelijk werker?

Lees verder....


Vanuit de taakgroep eredienst: stil gebed

Aan het begin van de dienst begin ik altijd met een moment van stilte. Bij de gebeden, tegen het einde van iedere viering, geef ik gelegenheid tot een langere tijd van stilte. ‘Om te bidden, met of zonder woorden. Om gewoon maar te zitten. Om God de kans te geven om tot je te spreken’, zeg ik er vaak bij.

Waarom stilte? Onze wereld zit vol van geluiden en woorden. We worden gebombardeerd met beelden en reclameboodschappen. Iedereen moet wat van je, verwacht wat van je.

Er zijn woorden, woorden, woorden.

Lees verder….
Rommel-Boekenmarkt  2016   Zaterdag: 28 mei 2016

  

Een Nieuwjaar en dat geeft weer kansen om het bovenstaande te gaan realiseren.

Na de laatste Rommelmarkt d.d. 13 september 2015 hebben we ons een tijdje (zoals we gewoon zijn) op de achtergrond gehouden. Betekent niet dat we stil gezeten hebben want we hebben spontaan weer al veel spullen gekregen en opgehaald. Alle gevers tot nu toe: BEDANKT. (Zelfs met hoofdletters geschreven)

Lees verder….Zangmiddag

Op woensdag 3 februari werd er door de PCOB en de diaconie een zangmiddag gehouden in de Open Haven. De middag werd goed bezocht en de aanwezigen konden luisteren naar kinderkoor de Jonge Zangers en pianist/ organist Arjan Huissen. Natuurlijk waren er ook de bekende Oud Hollandse liederen die meegezongen konden worden. Koffie/ thee met wat lekkers en later op de middag een glaasje advokaat maakten samen met het gelzellig bijkletsen tot een geslaagde middag.

Bekijk de Foto’s in het fotoalbum (Foto’s: Piet Boone)