Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI.

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema   |  U2 koor | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Share |
PGOSfeed

RSS

Jaarthema 2014-2015: Wie ben jij?

Hoe goed kennen we elkaar in de gemeente? Hoe goed kennen we onszelf? Dit seizoen willen we de vraag “Wie

ben je?” als uitgangspunt nemen en door laten werken in verschillende activiteiten. Ook de vraag: Wie ben je als gemeente?


We verbinden deze vraag met bijbelse noties. In de Bijbel spelen namen een belangrijke rol. Over de Godsnaam valt veel te zeggen (de Godsnaam kun je niet uitspreken!).

Jezus vraagt zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Op verschillende manieren gaan we met deze

vragen aan de slag. Lees verder…

De  kerk-doe-boekjes liggen gereed


Nog even en dan is het weer zo ver! De zomervakantie komt er aan. Lekker even geen school en leuke dingen doen, strand, kamperen, uitslapen… Voor de kindernevendienst is het dan ook tijd voor vakantie.

Maar… dat betekent niet dat er niets te doen is in de kerk!


We hebben speciaal voor de zomer “ kerk-doe-boekjes” gemaakt. Hele leuke werk boekjes die er voor zorgen dat je je niet hoeft te vervelen tijdens de kerkdienst.

We hebben ze voor de onderbouw en moeilijkere boekjes voor de bovenbouw.


We hopen dat als je toch op een zondag naar de kerk komt en er is geen kindernevendienst dat je het toch leuk hebt. De gastvrouwen en gastheren weten waar de boekjes liggen en zullen ze uitdelen, ook de koster weet er van. Aan het einde van de dienst mag je het boekje mee naar huis nemen.


Na de dienst kun je de kleurtjes inleveren en mag je nog iets leuks uitkiezen voor je harde werk en omdat het vakantie is natuurlijk! Kom je ook een keer?
Gedicht


Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Tekst: Marinus van den Berg
Uit: de Geest krijgen, uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland 2010Gemeenteberaad 13 mei j.l.

Op 13 mei j.l. was er ‘s middags en ‘s avonds een gemeenteberaad waar verschillende onderwerpen ter sprake kwamen. Het verslag van dit gemeenteberaad kunt u HIER lezen

Contact met de kerk?

Wilt u contact met de kerk of een pastoraal gesprek met uw predikant of kerkelijk werker?

Lees verder....