Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact.

 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema   |  U2 koor | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Share |
PGOSfeed

RSS

Jaarthema 2014-2015: Wie ben jij?

Hoe goed kennen we elkaar in de gemeente? Hoe goed kennen we onszelf? Dit seizoen willen we de vraag “Wie

ben je?” als uitgangspunt nemen en door laten werken in verschillende activiteiten. Ook de vraag: Wie ben je als gemeente?


We verbinden deze vraag met bijbelse noties. In de Bijbel spelen namen een belangrijke rol. Over de Godsnaam valt veel te zeggen (de Godsnaam kun je niet uitspreken!).

Jezus vraagt zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Op verschillende manieren gaan we met deze

vragen aan de slag. Lees verder…

Oikokrediet.pdf

Collecte Nepal

Wij zien voordurend beelden van de verwoestingen in Nepal als gevolg van de zware aard-bevingen. Vele duizenden doden en nogeens duizenden mensen gewond, naast ontelbare dakloze mensen is het trieste resultaat.

Alleen al voor de directe noodhulp is heel veel geld nodig.

Zondag 3 mei, wordt er één gezamenlijke collecte gehouden voor NEPAL. In de diensten daarna, 10 mei, hemelvaartdag 14 mei en zondag 17 mei zullen er bussen staan ten behoeve van NEPAL. Deze collecte wordt warm bij u aanbevolenGedicht


Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Tekst: Marinus van den Berg
Uit: de Geest krijgen, uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland 2010‘Zorgeloze dagen’  voor Mantelzorgers


Als mantelzorger komt er veel op je af. Tijd voor jezelf en stilstaan bij de zorg schiet er als eerste bij in. Ook dit jaar krijgen mantelzorgers de gelegenheid om in het Dominicanen Klooster in Huissen  op adem te komen.

Lees meer….
Contactpersonen - ouderlingen

Bij het Pastoraat kijken we ook vooruit naar het nieuwe seizoen dat in september van start gaat. Enkele contactpersonen hebben aangegeven te stoppen met hun taak.

Daarnaast zijn er op dit moment 5 sectie-ouderlingen die samen staan voor 10 secties. We zijn dus op zoek naar contactpersonen en ouderlingen. Lees verder….