Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact.

 |  Kerkdiensten |  @Homedienst  |  Jaarthema   | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Share |
PGOSfeed

RSS

Kerk in Actie

zo 20 april 2014: Collecte JOP Pasen - laat van je horen!

Met Pasen is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is het verlangen van JOP, en van de jeugdwerkers die JOP ontmoet, dat elk kind zich geliefd weet door God. Daarom zet JOP zich in voor aansprekend jeugdwerk met inspirerende activiteiten en materia-len.

De 40dagentijd was een periode van stilte en bezinning. Met Pasen breekt een nieuwe morgen aan en is het tijd om van je te laten horen: voor iedereen is er het goede nieuws van Jezus’ opstanding.

In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat dit goede nieuws en wat geloven voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van iedereen. Daar hebben we elkaar, jong en oud voor nodig.

Zonder uw steun kan JOP dit werk voor kinderen, jongeren en de jeugdwerkers niet uitvoeren.

We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Kerk

Jaarthema 2013-2014: Veelstemmig geloven

Dit seizoen staat in het teken van het thema ‘Veelstemmig geloven’. We gaan op allerlei manieren aan het werk met het nieuwe liedboek. Het liedboek bevat, meer dan het vorige, tal van uiteenlopende stijlen, kleuren, tradities. Het maakt zichtbaar dat geloven meerstemmig is. Soms zijn er harmonieën, dan weer dissonanten. Een lieflijke tekst staat pal naast een schrille melodie.  Er is stem en tegenstem, net als in de Bijbel.   Lees verder….

Open Kerk

Elke donderdagmiddag (behalve als er een uitvaart zou zijn) is de “Open Haven” aan het Oranjeplein open van 13.30-15.30 uur.

U kunt dan zo binnenlopen om een kijkje te nemen, een kaarsje te branden, even stil te zijn…