Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Jaarthema 2015-2016:

Kerk op het dorp.

Open Haven op het Oranjeplein.

Protestantse gemeente.

Een gemeenschap van mensen onderweg.

Een los-vast verband.


Zoekers, overtuigden, twijfelaars,

mensen die iets gevonden hebben

en mensen die in de loop van hun leven veel zijn kwijtgeraakt, mensen die weten en mensen die niet-weten.

Lees verder…

Uit de taakgroep eredienst: het avondmaal

Avondmaal is een ritueel, een liturgisch spel. Het  zit vol betekenis en symboliek. In het Avondmaal zitten verschillende lagen. Je kunt het accent laten  vallen op het samen delen. Zoals je brood en wijn samen eet  en drinkt, zo oefen je met elkaar dat je alleen kunt leven als je deelt met elkaar. Zo heeft het iets diaconaals. Lees verder…Contact met de kerk?

Wilt u contact met de kerk of een pastoraal gesprek met uw predikant of kerkelijk werker?

Lees verder....


 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema   |  U2 koor | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

Inloop middag

Op dinsdagmiddag 19 juli en 16 augustus van 14.30-16.30 uur bent u van harte welkom in “de Ark”. Op deze inloop-middagen kunt u gezellig koffiedrinken, anderen ontmoeten, sjoelen en lenen of ruilen van boeken.

Er zijn geen kosten aan verbonden.  Iedereen is van harte welkom!

Deze middagen worden georganiseerd door de diaconie van onze gemeente.

Dreumesdienst

Zondag 12 juni werd er in de Open Haven weer een dreumesdienst gehouden. De kleintjes en hun (groot)ouders konden kijken en luisteren naar een bijbelverhaal. Er werden liedjes gezongen en na de dienst was er koffie en limonade met wat lekkers. Klik hier voor meer info over de dreumesdiensten. Foto’s vind u in het fotoalbum.