Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact.

 |  Kerkdiensten |  @Homedienst  |  Jaarthema   | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Share |
PGOSfeed

RSS

Jaarthema 2014-2015: Wie ben jij?

Hoe goed kennen we elkaar in de gemeente? Hoe goed kennen we onszelf? Dit seizoen willen we de vraag “Wie

ben je?” als uitgangspunt nemen en door laten werken in verschillende activiteiten. Ook de vraag: Wie ben je als gemeente?


We verbinden deze vraag met bijbelse noties. In de Bijbel spelen namen een belangrijke rol. Over de Godsnaam valt veel te zeggen (de Godsnaam kun je niet uitspreken!).

Jezus vraagt zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Op verschillende manieren gaan we met deze

vragen aan de slag. Lees verder…

Oikokrediet.pdf


ZWO - 40 dagentijd

Van oudsher is de periode voor Pasen een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten. In deze belangrijke kerkelijke periode voeren we campagne, samen met

Kerk in Actie. Lees verder…                                                                                                                   Lees verder…..

Paasgroeten actie 2015

Ook dit jaar willen we uw medewerking vragen voor het versturen van paaskaarten aan gedetineerden in Nederland.

Een paaskaart ter bemoediging in de vorm van een groet, een gedicht of een Bijbeltekst.

Lees verder....

Elbingerodeweekend 2015

Hallo jongeren: Gaan jullie mee naar Elbingerode in mei 2105?Elk jaar is er een uitwisseling tussen Elbingerode in Duitsland en Oost-Souburg.

Dit jaar gaan we naar hun toe in het Hemelvaart-weekend van 14 t/m 17 mei. Lees verder….