Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact. ANBI. ANBI Diaconie.

Jaarthema 2016-2017:

Niemand komt helemaal compleet in deze wereld.

We zouden niet weten hoe te denken of lopen, spreken, of ons te gedragen zonder dat

we dat hebben geleerd van onze medemensen.

We hebben andere mensen nodig om mens te kunnen zijn.

De eenling, de geïsoleerde mens is een tegenspraak op zich.’


Op welke wijzen kun je je leven delen, samen met anderen?

- Je leven delen met gezin, vrienden, collega’s,

gemeenteleden

- Ervaringen delen met verschillende generaties

- Levenservaringen delen met wie op je pad komt

- Gaven delen wereldwijd

Lees verder…

Uit de taakgroep eredienst: het avondmaal

Avondmaal is een ritueel, een liturgisch spel. Het  zit vol betekenis en symboliek. In het Avondmaal zitten verschillende lagen. Je kunt het accent laten  vallen op het samen delen. Zoals je brood en wijn samen eet  en drinkt, zo oefen je met elkaar dat je alleen kunt leven als je deelt met elkaar. Zo heeft het iets diaconaals. Lees verder…Contact met de kerk?

Wilt u contact met de kerk of een pastoraal gesprek met uw predikant of kerkelijk werker?

Lees verder....


 |  Kerkdiensten  |  Jaarthema  | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Inloop middagen

Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand bent u van harte welkom in “de Ark”. Op deze inloopmiddagen  kunt u van 14.30-16.30 uur gezellig koffiedrinken, anderen ontmoeten, sjoelen en lenen of ruilen van boeken. Er zijn geen kosten aan verbonden.  Iedereen is van harte welkom!

Deze middagen worden georganiseerd door de diaconie van onze gemeente.

Startdienst 25 september


In tegenstelling tot wat op de achterkant van BrugKontakt staat gaat volgende week zondag ds. Jolande voor in de startdienst.