Start. Activiteiten. Jeugd&Jongeren. Diaconie. Organisatie. Onze kerk. Contact.

 |  Kerkdiensten |  @Homedienst  |  Jaarthema   | Fotoalbum | Linken | Partnergemeente Elbingerode  | Praatpaal Souburg |

© Protestantse gemeente Oost-Souburg

Share |
PGOSfeed

RSS

Kerk in Actie

40dagentijdcampagne 2014

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne samen met kerkelijke gemeentes en donateurs. Dit jaar is het thema ‘Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt’.

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dan kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor. Doe uw veertigdagentijd met Kerk in Actie, met hart en ziel!

Meer over de campagne

Kerk

Jaarthema 2013-2014: Veelstemmig geloven

Dit seizoen staat in het teken van het thema ‘Veelstemmig geloven’. We gaan op allerlei manieren aan het werk met het nieuwe liedboek. Het liedboek bevat, meer dan het vorige, tal van uiteenlopende stijlen, kleuren, tradities. Het maakt zichtbaar dat geloven meerstemmig is. Soms zijn er harmonieën, dan weer dissonanten. Een lieflijke tekst staat pal naast een schrille melodie.  Er is stem en tegenstem, net als in de Bijbel.   Lees verder….

Kerk in Actie

Zondag 6 veertigdagentijd:

Extreme droogte in Burkina Faso

Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel mensen honger, want 80% van de bevolking van Burkina Faso leeft van de landbouw. De christelijke organisatie ODE (partner van Kerk in Actie) zet zich in om gezinnen en dorpen te ondersteunen in de strijd tegen de droogte. ODE slaat waterputten, geeft zaaigoed en meststoffen aan boeren en verstrekt microkredieten. Dianda vertelt: ‘Samen met andere vrouwen hebben we een microkrediet gekregen om zeep te kunnen maken en verkopen. Inmiddels hebben we die lening afbetaald en is ons gezinsinkomen verdubbeld. Hierdoor is er voor ons gezin voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs.’.

Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging… voor vijf euro kan Kerk in Actie vrouwen als Dianda voorzien van grondstoffen om zeep mee te maken. Helpt u mee? Uw steun is nodig!